Vaartuigen bij de Koninklijke Marechaussee

Het bereden korps van de Koninklijke Marechaussee had vanaf 1872 ook vaartuigen. Voor de Tweede Wereldoorlog werden die gebruikt voor de algemene politiedienst op de rivieren. Na de oorlog vooral voor de grensbewaking op de Rijn, het Waddengebied, in de zeehavens en in de riviermonden. Dat is nu nog steeds zo.

Door kapitein b.d. N.C.M. Karels