De Koninklijke Marechaussee en de Kustwacht Nederland

Tot de zeventiger jaren van de 20e eeuw waren de opsporing- en redding van schepen en vliegtuigen in nood en de strafrechtelijke handhaving op het Nederlandse deel van het continentaal plat van de Noordzee taken, die over zes ministeries waren verdeeld. Als gevolg van een aantal praktijksituaties, toename van (de grootte van) schepen, pleziervaart, mijnbouwactiviteiten en internationale regelgeving en de verandering van maatschappelijke visies over visserij en milieu was betere afstemming gewenst. In 1987 werd de Kustwacht opgericht, waarbinnen alle betrokken diensten van de ministeries samenwerken, ook de Koninklijke Marechaussee.

Door kapitein b.d. A.H. Blankert