De Koninklijke Marechaussee en de watersnood 1953

Ook de Koninklijke Marechaussee werd in 1953 overvallen door de watersnood. Brigades in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland hielpen het lokale gezag om te redden wat er te redden viel. De bijstandseskadrons van de Koninklijke Marechaussee buiten het rampgebied waren binnen 48 uur ter plaatse. In totaal was ongeveer een derde van het korps in Zuidwest-Nederland aan het werk. De eskadrons werden verdeeld in kleine detachementen die in het rampgebied o.a. orde hielde, plundering voorkwamen, redding coördineerden en doden administreerden. Na veertien dagen keerden de marechaussees naar hun standplaats terug. De volgende dag waren ze gewoon weer aan het werk.

Door kapitein-luitenant-ter-zee b.d. D. Weekenstroo