De Koninklijke Marechaussee en het inlichtingenwerk tijdens de Koude Oorlog

De ‘Koninklijke Marechaussee’ is een bekend begrip, al gedurende meer dan twee eeuwen. Voor de Tweede Wereldoorlog door hun taak op het platte land en na de oorlog door vooral hun taak aan de Nederlandse grens. De manschappen van de Koninklijke Marechaussee waren herkenbaar en,door hun opvallende uniform met nestel, van veraf zichtbaar. De oplettende toeschouwer, maar ook de collega douanier of politieagent, viel het wel eens op dat er toch ook personen op de brigades en doorlaatposten aanwezig waren, die niet in dat markante uniform liepen, maar in burgerkleding. Dat waren veelal marechaussees die activiteiten ontplooiden op het gebied van inlichtingen en veiligheid. Naar zijn aard werd dat taakgebied noodzakelijkerwijs met geheimzinnigheid omgeven. Op basis van openbare bronnen wordt in deze brochure ingegaan op het inlichtingenwerk waar de Koninklijke Marechaussee bij betrokken is geweest. Daarbij ligt het accent op het werk tijdens de Koude Oorlog.

Door generaal-majoor b.d. C.N.J. Neisingh en majoor b.d. H. Engels