Marechaussee-eskadrons in bezettingstijd, 1940 – 1942

De Nederlandse politie wordt in de zomer van 1940 met duizenden politieagenten, rijksveldwachters en marechaussees uitgebreid, voornamelijk afkomstig uit het gedemobiliseerde leger. De versterking is nodig, omdat na de opheffing van het leger, de openbare orde en rust alleen nog door de politie kan worden gehandhaafd. In en bij de grote steden worden voor bijstand elf marechaussee-eskadrons van elk circa honderd marechaussees gelegerd. De eskadrons hebben slechts kort bestaan, omdat de bezetter in 1943 een nieuwe politieorganisatie invoert.

Veel jongemannen die na de capitulatie in 1940 als marechaussee dienst nemen, komen na een korte basisopleiding, terecht bij een eskadron, waar zij verder worden opgeleid en gevormd. De marechaussees gaan vervolgens geleidelijk over naar de brigades voor de reguliere politiedienst. De brochure beschrijft de oprichting, de organisatie, de vulling, de uitrusting, de huisvesting en inzet van deze gekazerneerde marechaussee-eskadrons.

Door luitenant-kolonel b.d. Henk G. Westland