Het ontstaan van de Marechausseevereniging

In 1907 werd de Marechausseevereniging opgericht. Officieren konden geen lid worden. Eind 19e eeuw werden in Nederland steeds meer vakverenigingen opgericht. Deze pleitten voor ‘lotsverbetering’, zoals dat toen werd genoemd. Dat gold ook voor de Marechausseevereniging. De onderofficieren en marechaussees voelden zich in van alles en nog wat beperkt. Met name de lage bezoldiging, de huwelijksbelemmering, het verplichte kazerneleven, de minieme kansen voor bevordering en de militaire betutteling stak bij velen.

Door drs. A.J. Vosselman