Parlementair oordeel over de 1e Divisie Koninklijke Marechaussee (1940)

Na de capitulatie van 15 mei 1940 trokken talloze Nederlandse militairen, onder wie ook militairen van de 1e Divisie Koninklijke Marechaussee, door België en Frankrijk richting Engeland. In Engeland vormden deze militairen de kern van de Prinses Irenebrigade. Na de Tweede Wereldoorlog onderzocht de Parlementaire Enquêtecommissie het regeringsbeleid tijdens de oorlog en brak in 1956 de staf over de houding van de 1e Divisie van de Koninklijke Marechaussee in 1940. De conclusie was dat de marechaussees onderweg alleen aan zichzelf hadden gedacht en niet aan andere militairen endat de marechaussees niet wilden deelnemen aan de strijd. Bij nader onderzoek blijkt dat er bij de getuigenverhoren en de werkwijze van de commissie veel kanttekeningen zijn te plaatsen. In deze brochure gaat de schrijver in op wat er zich werkelijk zou hebben afgespeeld, hoe de bevindingen tot stand zijn gekomen en wat anno 2020 een oordeel zou kunnen zijn.

Door generaal-majoor b.d. C.N.J. Neisingh