Heibel in en om ’t Heike, Marechaussee tegen criminaliteit, 1908-1914

Rond 1900 werd West-Brabant geteisterd door rovers, stropers en smokkelaars. De Koninklijke Marechaussee bestreed deze criminaliteit succesvol met een politiecordon rond ‘t Heike, het huidige St. Willebrord, bestaande uit extra detachementen marechaussees en versterking van de lokale vaste brigades. Met intensieve en onvoorspelbare patrouilles werd resultaat geboekt en keerde uiteindelijk de rust terug. Naast de relatief kleine zaken in een geïsoleerd gebied van Nederland gaat de brochure ook over twee andere grote thema’s. Het eerste is het lokale bestuur met de wens voor een eigen politieapparaat versus regionaal/nationaal bestuur met de voorkeur voor een centraal politieapparaat dat meer flexibel is in te zetten. Het tweede is de scheiding tussen gezag en beheer, waarbij de Koninklijke Marechaussee de speelbal is tussen de politiek, justitie en defensie. Het zijn beide tijdloze fenomenen, waarbij het vaak ook om geld gaat. Het is de combinatie van het hoofdthema, met de kleine lokale gebeurtenissen, afgezet tegen de twee andere grote thema’s, die deze brochure bijzonder en tijdloos maakt.

Door Drs M. van der Zee