De Koninklijke Marechaussee in het Caribisch Gebied

De term ‘marechaussee’ heeft een lange historie op de eilanden en die gaat terug tot 1839. Sinds 1975 is de Koninklijke Marechaussee structureel als organisatie aanwezig in het Caribisch Gebied met toen als primaire taak de militaire politiedienst. Het aantal marechaussees werd stelselmatig vergroot vooral om de lokale politiekorpsen en de nieuw opgerichte Kustwacht Caribisch Gebied bij te staan. In 2010 werden Curaçao en Sint Maarten landen binnen het Koninkrijk en kregen, net als Aruba, een eigen politiekorps. Tegelijkertijd vormden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) een bijzondere gemeente van Nederland en kreeg ook een eigen politiekorps. Op de BES-eilanden voert de Koninklijke Marechaussee taken uit die vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Nu werken ongeveer 180 marechaussees op alle zes de eilanden.

Door adjudant-onderofficier R. van der Deure.